czwartek, 22 czerwca 2017

Oświetl swoje życie zachwytem - In the light of amazement

Dostajesz to na czym się koncentrujesz. Jako dzieci mamy tendencję do koncentrowania się na zdumiewających, nadzwyczajnych rzeczach i do ciągłej zabawy w gry z życiem w tle, ale pod nadzorem dorosłych wciąż wytykających nam rzeczy które im się w nas nie podobają, zaczynamy się koncentrować na rzeczach które nie są takie jakie my/oni chcielbyśmy żeby były. Ta negatywna koncentracja zaczyna przeważać w naszym świadomym i podświadomym postrzeganiu świata, i zaczynamy żyć w świecie przykrytym mrocznym woalem niezadowolenia.

Rozwiązanie? Zamiast koncentrować się na tym co ci się nie podoba, wyrób w sobie nawyk kierowania swojej uwagi na to co cię zdumiewa. Zrób z tego zabawę - co zdumiewającego, nadzwyczajnego, zachwycającego mogę znaleźć - w tej rzeczy którą napotkałem w tej właśnie chwili na ścieżce mojego życia. Bądź tu i teraz - zdumiony, zachwycony - zamiast wciąż być w przeszłości albo w przyszłości - niezadowolony albo znudzony i przegapiający całą zabawę i urok który cię w tej chwili otacza.


You get what you concentrate on. As children we tend to concentrate on amazing, extraordinary things and play the hell out of life, but under scrutiny of grownups who point to us things they don't like about us, we start to concentrate on things that are not like we/they would like them to be. This negative concentration starts to overwhelm our conscious and subconscious world, and we live in a world covered with dark veil of dissatisfaction.

The solution? Instead of concentrating on things you don't like, make a habit to direct your attention on things that amaze you. Make it a play - what amazing can I find - in this thing that I met on my way through life - at this very moment. Be right here, right now, amazed, Instead of being constantly in the past or in the future - dissatisfied or bored - and missing out on all the fun and amazement that surrounds you now.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz