poniedziałek, 25 lipca 2016

Carpe Diem

Większość ludzi wokół nas nie potrafi się skupić na tym co nas otacza, zamiast tego koncentrując się na wspomnieniach albo oczekiwaniach. Idą przez życie szukając upragnionego celu albo rozpamiętują przeszłe zdarzenia - a w międzyczasie są ślepi na to co ich otacza. Kiedy dotrą do celu odczują rozczarowanie bo nie umieją skoncentrować się na chwili obecnej - ich oczy wypatrują wciąż czegoś gdzieś indziej i nie zatrzymują się na tej szarej codzienności. Ale dlaczego ta codzienność jest szara? Bo nie koncentrujemy na niej swojej uwagi. Kiedy nauczysz się koncentrować na chwili obecnej świat tryśnie kolorami. W chwilach zagrożenia, kiedy wszystko poza chwilą obecną traci znaczenie, nagle świat staje się cudownym miejscem, tak bardzo chce się żyć jeszcze choć przez chwilę. Nie czekaj na zagrożenie życia - traktuj każdy moment jak gdyby był ostatnim momentem w twoim życiu. Zawiązuj buty jakby to była jedyna rzecz jaką zapamiętasz ze swojego życia. A idąc przez życie wybieraj ścieżki obdarzone sercem, ścieżki które mogą mieć serce. Nie patrz na to co inni mogą o tobie pomyśleć i traktuj strach jako drogowskaz pokazujący właściwy kierunek.


Most people around us can't concentrate on what surrounds us, instead fixating on memories or expectations. They go through life looking for a dream or mulling over past events - and in the meantime they are blind to their surroundings. When they will reach their target dissapointment is imminent, for they forgot how to concentrate on this very moment - their eyes search constantly for something, somewhere else and don't dwell on this bleak, transitory place they are now. But why that everyday now is bleak? Because we don't fix out attention on it. When you'll learn to concentrate on here and now, the world will explode with colors. In the moments of danger, when everything except the present moment loses its importance, suddenly worlds becomes an amazing, wonderful place, and we want so much to live just one more moent. Don't wait for the danger to experience it - treat each moment of your life as if it was the last moment in your life. Tie your shoes as if it was the only thing you will remember from your life.

And going through life choose paths with heart, paths that can have heart. Don't look at what others could think about you, and treat your fear as an indicator showing you the right direction.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz